17/7/13

Botigues de tota la vida

Comerç antic Barcelona

Llegia al diari que a finals de l'any vinent finalitza el termini de 20 anys que la Llei d'Arrendaments Urbans va establir per actualitzar els lloguers de renda antiga. Això suposarà a la pràctica que molts llogaters de locals comercials hauran d'abandonar-los en no poder fer front als preus de mercat actuals.

Barcelona ha estat tradicionalment una ciutat molt vinculada al comerç. Això ha permès que hagin arribat vives fins al dia d'avui algunes botigues històriques, emblemàtiques, d'aquelles "de tota la vida". Aquestes seran justament les que més patiran l'actualització de les rendes de lloguer, ja que moltes d'elles sobreviuen en un entorn comercial de preus desorbitats justament gràcies a les rendes antigues que encara paguen.

Sé que aquesta és una qüestió complexa, com gairebé tot a la vida, amb punts de vista i interessos contraposats i matisos que no es poden eludir. Tot i això, em fa molta pena que es pugui perdre aquest patrimoni històric i sovint artístic de Barcelona quan aquestes botigues siguin substituïdes per franquícies, grans cadenes, basars o supermercats amb una dubtosa estètica. 

Leía en el periódico que a finales del año que viene finaliza el plazo de 20 ños que la Ley de Arrendamientos Urbanos estableció para actualizar los alquileres de renta antigua. Esto supondrá en la práctica que muchos inquilinos de locales comerciales tendrán que abandonarlos al no poder hacer frente a los precios de mercado actuales.
Barcelona ha sido tradicionalmente una ciudad muy vinculada al comercio. Esto ha permitido que hayan llegado hasta el día de hoy algunas tiendas históricas, emblemáticas, de aquellas "de toda la vida".Estas serán justamente las que más sufrirán la actualización de las rentas de alquiler ya que muchas de ellas sobreviven en un entorno comercial de precios desorbitados justamente gracias a las rentas antiguas que todavía pagan.
Sé que ésta es una cuestión compleja, como casi todo en la vida, con puntos de vista e intereses contrapuestos y matices que no se pueden obviar. Aún así, me da mucha pena que se pueda perder este patrimonio histórico y a menudo artístico de Barcelona cuando estas tiendas sean sustituidas por franquicias, grandes cadenas, bazares o supermercados de dudosa estética.

4/7/13

Un vermut (o dos)


Recordo que quan era petit no m'acabava de quedar clar el significat de l'expressió "fer el vermut" quan   acompanyava els grans a prendre alguna cosa abans de dinar els caps de setmana. Ara ja fa temps que entenc perfectament la frase, i de fet he passat de simple acompanyant a ser un practicant del ritual.

No sé si sóc jo i la meva edat, o és que realment el costum de fer el vermut està tornant a revifar. Probablement la tradició no ha desaparegut mai, però últimament els locals per prendre'n estan augmentant a Barcelona.

Sigui com sigui, el vermut no podia faltar en el meu intent de recollir coses ben barcelonines. Us animo que amb l'arribada del bon temps sortim tots als carrers a trobar-nos amb amics mentre fem l'aperitiu i fem petar la xerrada, ja sigui prenent un vermut o qualsevol altre cosa!

Recuerdo que cuando era pequeño no me acababa de quedar claro el significado de la expresión "hacer o tomar el vermut" cuando acompañaba a los adultos a tomar algo antes de comer los fines de semana. Ahora ya hace tiempo que entiendo perfectamente la frase, y de hecho he pasado de simple acompañante a ser un practicante del ritual.
No sé soy yo y mi edad, o es que realmente la costumbre de tomar el vermut está reviviendo. Probablemente la tradición no ha desaparecido nunca, pero últimamente los locales para tomar vermut estan aumentando en Barcelona.
Sea como sea, el vermut no podía faltar en mi intento de recoger cosas bien barcelonesas. Os animo a que, con la llegada del buen tiempo, salgamos todos a las calles a encontrar-nos con amigos mientras tomamos el aperitivo y charlamos un rato, ya sea tomando un vermut o cualquier otra cosa!

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...