23/4/13

La Rambla el dia de Sant Jordi

La Rambla Sant Jordi

En aquest bloc intento recollir aquelles coses que siguin no només barcelonines, sinó també dels barcelonins. I n'hi ha moltes. De grans i de petites, de les que surten a les guies turístiques i de les que només nosaltres coneixem.

I no sé si coincidireu amb mi, però ja fa uns quants anys que els barcelonins hem anat perdent determinats espais que han anat sent ocupats progressivament per turistes i més turistes. La Rambla n'és un exemple claríssim. Ja no sé quant temps fa que no em passa pel cap anar a la Rambla simplement a passejar, cosa que sí que feia quan era (més) jove. ;)

Però aquest fenomen, que en certa manera és símptoma dels temps que vivim, i sense el qual, en realitat, aquest bloc no existiria, té la seva excepció un dia l'any.

I aquest dia és avui. La diada de Sant Jordi. El nostre dia. El dia que la Rambla torna a ser nostra.

En este blog intento recoger esas cosas que sean no sólo barcelonesas, sino también de los barceloneses. Y hay muchas. Grandes y pequeñas, de las que salen en las guías turísticas y las que sólo nosotros conocemos.
Y no sé si coincidiréis conmigo, pero hace unos cuantos años que los barceloneses hemos ido perdiendo determinados espacios que han sido ocupados progresivamente por turistas y más turistas. La Rambla es un ejemplo clarísimo. Ya no sé cuánto tiempo hace que no se me pasa por la cabeza ir a la Rambla simplemente a pasear, cosa que sí que hacía cuando era (más) joven. ;)
Pero este fenómeno, que en cierta manera es síntoma de los tiempos que vivimos, y sin el cual, en realidad, este blog no existiría, tiene su excepción un día al año.
Y ese día es hoy. El día de Sant Jordi. Nuestro día. El día que la Rambla vuelve a ser nuestra.

17/4/13

El mural de Miró a l'aeroport


Des que es va inaugurar la T1 de l'aeroport del Prat, l'activitat de l'antiga terminal ha quedat bàsicament reduïda a les companyies de baix cost i a les aerolínies no adscrites a cap aliança. Així doncs, el gruix dels passatgers que arriben a Barcelona per via aèria ho fan a través d'un edifici modern, blanc, impecablement fotogènic, però on no hi podran gaudir d'una obra d'art que ens donava la benvinguda quan tornàvem a casa: el mural de Miró.

L'any 1968 un dels nostres artistes més reconeguts mundialment va decidir dedicar i donar quatre grans obres a la ciutat on va néixer: l'escultura "Dona i Ocell" del Parc de l'Escorxador, el mosaic del Pla de l'Os a la Rambla, la pròpia Fundació Miró i aquest mural de ceràmica que es va instal·lar a la façana del que ara es coneix com a T2.

Veure el mural de Miró sempre ha estat associat a alguna cosa especial: una benvinguda, un comiat, un viatge, una retrobada, una tornada a casa...si el mural pogués parlar segur que explicaria milers d'històries de tota mena!

Desde que se inauguró la T1 del aeropuerto de El Prat, la actividad de la antigua terminal ha quedado básicamente reducida a las compañías de bajo coste y a las aerolíneas no adscritas a ninguna alianza. Así pues, el grueso de los pasajeros que llegan a Barcelona por vía aérea lo hacen a través de un edificio moderno, blanco, impecablemente fotogénico, pero donde no podrán disfrutar de una obra de arte que nos daba la bienvenida cuando volvíamos a casa: el mural de Miró.
En el año 1968 uno de nuestros artistas más reconocidos mundialmente decidió dedicar y donar cuatro obras a la ciudad en la que nació: la escultura "Mujer y pájaro" del Parc de l'Escorxador, el mosaico del Pla de l'Os en la Rambla, la propia Fundación Miró y este mural de cerámica que se instaló en la fachada de la que ahora se conoce como T2.
Ver el mural de Miró siempre se ha asociado a alguna cosa especial: una bienvenida, una despedida, un viaje, un reencuentro, una vuelta a casa...si el mural pudiera hablar seguro que explicaría miles de historias de todo tipo!

4/4/13

Les Rondes


Els que vam començar a conduir a partir dels anys 90 no ens podem imaginar Barcelona sense les Rondes. I és que aquestes dues vies de circumval·lació de la ciutat es van crear, com tantes altres coses, amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992. Són 35 quilòmetres que es reparteixen entre les dues rondes i els dos nusos als extrems, que ajuden a distribuir el trànsit que es mou per Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Com a ususari habitual de la Ronda del Litoral conec les seves limitacions. Sé que han estat criticades per la seva sinistralitat i perquè no contribueixen a fomentar el transport sostenible. També sé que hi ha molts quilòmetres sense voreres, que les vies d'incorporació són sovint curtes i perilloses i que es generen retencions molt habituals en alguns trams. Retencions que, tot sigui dit, poden arribar a ser desesperants en cas d'operació sortida o quan hi ha un vehicle avariat ocupant un carril.

Ara bé, no em vull ni imaginar com seria el trànsit per la ciutat si tota aquesta quantitat de vehicles que absorbeixen les rondes haguessin de passar pel centre de Barcelona!

Los que empezamos a conducir a partir de los años 90 no nos podemos imaginar Barcelona sin las Rondas. Y es que estas dos vías de circunvalación de la ciudad se crearon, como tantas otras cosas, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Son 35 kilómetros que se reparten entre las dos rondas y los dos nudos en sus extremos, que ayudan a distribuir el tráfico que se mueve por Barcelona y su àrea metropolitana.
Como usuario habitual de la Ronda del Litoral conozco bien sus limitaciones. Sé que han sido criticadas por su sinistralidad y porque no contribuyen a fomentar el transporte sostenible. También sé que hay muchos kilómetros sin arcén, que las vías de incorporación son a menudo cortas y peligrosas y que se generan retenciones muy habitualmente en algunos tramos. Retenciones que, dicho sea de paso, pueden llegar a ser desesperantes en caso de operación salida o cuando hay un vehículo averiado ocupando un carril
Eso sí, no me quiero ni imaginar cómo sería el tráfico por la ciudad si toda esta cantidad de vehículos que absorben las rondas tuvieran que pasar por el centro de Barcelona!

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...