17/6/13

Rètols de carrers per a carros

Cartel entrada carros calle Barcelona

Hi ha un element del mobiliari urbà que sovint ens passa desapercebut però que de cap manera podem evitar mirar, tant a la nostra ciutat com si estem de viatge. Em refereixo als rètols dels noms carrers, que per sort ens ajuden a ubicar-nos. A mi m'agrada fer-ne fotos quan estic fora de Barcelona.

A Barcelona la nostra marca d'identitat en aquest aspecte són les plaques de marbre. A Ciutat Vella, però, aquestes planxes blanques conviuen amb uns altres rètols que són vestigis d'altres temps. Tot i que gran part dels carrers del centre de Barcelona s'han anat peatonalitzant, hi va haver una època en que eren molt transitats, i no necessàriament per vehicles de motor, sinó per carros de tracció animal. Així, es va fer imprescindible ordenar els sentits de circulació, per evitar el caos generat quan es trobaven de cara dos carros de cavalls en aquells carrers estrets.

A mi m'encanta que hi siguin, i em recorden que hi ha hagut moltes més Barcelones que la que coneixem ara.

Hay un elemento del mobiliario urbano que a menudo nos pasa desapercibido pero que de ninguna forma podemos evitar mirar, tanto en nuestra ciudad como si estamos de viaje. Me refiero a los carteles de los nombres de las calles, que por suerte nos ayudan a ubicarnos. A mi me gusta hacerles fotos cuando estoy fuera de Barcelona.
En Barcelona nuestra marca de identidad en este aspecto son las placas de mármol. En Ciutat Vella, además, estas planchas blancas conviven con otros carteles que son vestigios de otros tiempos. Aunque gran parte de las calles del centro de Barcelona se han ido peatonalizando, hubo una época en que eran muy transitados, y no necesariamente por vehículos de motor, sino por carros de tracción animal. Así, se hizo imprescindible ordenar los sentidos de circulación, para evitar el caos generado cuando se encontraban de cara dos carros de caballos en esas calles estrechas.
A mi me encanta que estén ahí, y me recuerdan que ha habido muchas más Barcelonas que la que conocemos ahora.

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...