28/8/12

Mercats provisionals

Mercado provisional Barcelona
Entre les coses que hem de reconèixer que s’han fet bé a Barcelona (al menys, a mi m’ho sembla) hi ha la recuperació, remodelació i modernització dels mercats de productes frescos repartits per tots els districtes de la ciutat. Tot i que resulta difícil de mantenir, se suposa que Barcelona té una aposta per un model de comerç de proximitat, cosa que molts de nosaltres aplaudim.

Ja fa un temps que vaig fer un post sobre el mercat del Born i les seves eternes obres, però ara em volia fixar en uns altres elements que ens acompanyen des de fa anys: els mercats que, mentre reformen el seu edifici, s’estableixen en seus provisionals.

Entre d’altres, s’han remodelat en els darrers anys els mercats de la Barceloneta i Santa Caterina (Ciutat Vella), el del Clot (Sant Martí), o el de la Llibertat (Gràcia), i mentre duren les obres sempre se’ls ha col·locat en carpes aprofitant espais oberts propers. 
Algunes obres duren tan temps que el concepte de “provisional” comença a agafar caires “definitius” però en general ens fem a la idea que les carpes s’hi estaran només un determinat temps, i que després desapareixeran per deixar pas, de nou, al mercat original.

Ara estan recuperant el mercat de Sant Antoni, i jo ja tinc ganes que acabin les obres perquè un edifici tan espectacular com aquell, bastit l’any 1872, ha de quedar fet una preciositat per força.

Entre las cosas que hay que reconocer que se han hecho bien en Barcelona (al menos, a mí me lo parece) está la recuperación, remodelación y modernización de los mercados de productos frescos repartidos por todos os distritos de la ciudad. A pesar de que resulta difícil de mantener, se supone que Barcelona tiene una apuesta por un modelo de comercio de proximidad, cosa que muchos de nosotros aplaudimos.
Ya hace un tiempo que hice un post sobre el mercado del Born y sus eternas obras, pero ahora me quería fijar en otros elementos que nos acompañan desde hace años: los mercados que, mientras reforman su edificio, se establecen en sedes provisionales.
Entre otros, se han remodelado en los últimos años los mercados de la BArceloneta y Santa Caterina (Ciutat Vella), el del Clot (Sant Martí) o el de la Llibertat (Gràcia), y mientras duran las obras siempre se los ha colocado en carpas aprovechando espacios cercanos abiertos.
Algunas obras duran tanto tiempo que el concepto de “provisional” empieza a tener tintes de “definitivo” pero en general nos hacemos a la idea de que las carpas estarán ahí sólo un determinado tiempo. y que después desaparecerán para dejar paso, de nuevo, al mercado original.
Ahora están recuperando el mercado de Sant Antoni, y yo ya tengo ganas de que acaben las obras porque un edificio tan espectacular como ese, inaugurado en el año 1872, tiene que quedar hecho una preciosidad a la fuerza. 


13/8/12

L'esmolador (o esmolet)

Afilador


La setmana passada sentia a la ràdio que amb això de la crisi estan revifant alguns oficis que semblava que desapareixien. S’explica, bàsicament, perquè en època de vaques magres prioritzem arreglar les coses abans de comprar-ne de noves.
I entre aquestes professions que sobreviuen n’hi ha una que la tenim molt lligada als nostres carrers, un ofici ambulant i associat a una melodia repetitiva de flauta de Pan: és l’esmolador (o esmolet). 

Si hem de jutjar pel nombre de vegades que he portat els meus ganivets a esmolar, lamentablement per mi ja haurien desaparegut, però per sort hi ha gent que encara ho fa, de manera que els esmolets sobreviuen pels carrers de Barcelona. El de la foto, sense anar més lluny, era fa un parell de setmanes a la Rambla del Poble Nou.
En una ciutat sotmesa a tota mena de sorolls estridents, hi ha alguns sons que no passen desapercebuts i que de moment resisteixen: el del “Butanooooo”, per exemple, n’és un. El “Tiruriroriroriro” de l’esmolet n’és un altre de ben típic. Esperem que, quan passi la crisi, els esmolets continuïn circulant en les seves atrotinades motos per Barcelona.

Una curiositat addicional: segons explica el Dani Cortijo al seu blog altresbarcelones, després de la caiguda de Barcelona l’any 1714 es va prohibir els barcelonins tenir més d’un ganivet de cuina a casa, per tal de prevenir possibles revoltes populars contra les tropes castellanes. A més, aquest únic ganivet per família havia d’estar lligat amb una cadena a la pota de la taula de la cuina, i qui no obeís aquesta llei podia ser castigat fins i tot amb la mort. D’aquesta manera, els esmolets feien la seva feina peregrinant per les cases dels barcelonins, i en concret per les seves cuines!

La semana pasada oía en la radio que con esto de la crisis están volviendo algunos oficios que parecía que desaparecían. Se explica, básicamente, porque en época de vacas flacas priorizamos arreglar las cosas antes que reponerlas por otras nuevas.
Y entre estas profesiones que sobreviven hay una que la tenemos muy ligada a nuestras calles, un oficio ambulante y asociado a una melodía repetitiva de flauta: el afilador.
Si vamos a juzgar por el número de veces que he llevado a afilar mis cuchillos, lamentablemente los afiladores ya habrían desaparecido si fuera por mi, pero por suerte hay gente que todavía lo hace, de manera que los sobreviven por las calles de Barcelona. El de la foto, sin ir más lejos, estaba hace un par de semanas en la Rambla del Poble Nou.
En una ciudad sometida a todo tipo de ruidos estridentes, hay algunos sonidos que no pasan desapercibidos y que de momento resisten: el de “Butanoooooo”, por ejemplo, es uno de ellos. El “Tiruriroriroriro” del afilador es otro bien típico. Esperemos que, cuando pase la crisis, los afiladores continúen circulando con sus viejas motos por  Barcelona.

Una curiosidad adicional: según explica Dani Cortijo en su blog altresbarcelones, después de la caída de Barcelona en el año 1714 se prohibió a los barceloneses tener más de un cuchillo de cocina en casa para prevenir posibles revueltas populares contra las tropas castellanas.
Además, este único cuchillo por familia tenía que estar atado con una cadena a la pata de la mesa de la cocina, y quien no obedeciera esta ley podía ser castigado incluso con la pena de muerte. De esta manera, los afiladores hacían su trabajo peregrinando por las casas de los barceloneses, y en concreto por sus cocinas! 

Linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...